Vad är en multihall?

Många kanske inte har hört begreppet tidigare, men det används relativt ofta i olika sammanhang. I Sverige finns det ett flertal multihallar som utnyttjas på dagliga basis av människor i alla åldrar. En multihall är alltså ett stort komplex som består av olika delar, det kan exempelvis vara en simhall som är till för så väl simning som lek i vattnet för barn. Det brukar också finnas ett utrymme med en scen där det framförs konserter och annat. Beroende på komplexets storlek så varierar det såklart vilka delar eller hallar som har prioriterats men en multihalls syfte är att främja aktiviteter, musik och kultur för allmänheten. Det är vanligt att det även finns något typ av café eller liknande där besökarna kan köpa lättare mellanmål och fika. Förutom detta så kan du också hitta en ishall eller någon typ av lokal där du kan utöva sport.

Många kommuner väljer att satsa hårt på just multihallar. Det är väldigt effektivt och smidigt att ha många aktiviteter på en och samma plats, under samma tak. I en ishall behövs det inte enbart spelas ishockey utan det kanske också vara en plats för fri åkning, konståkning och mycket annat. Runtom multihallar, alltså utanför anläggningen, är det vanligt att det finns fotbollsplaner i gräs. Multihallar är med andra ord en perfekt plats för att aktivera sig oavsett vilken ålder man är i. På sajten kan du läsa mer om just multihallar och vad dessa komplex kan erbjuda dig!